Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Działalność statutowa WOPR została podporządkowana w dużym uproszczeniu zasadzie 3 x P : PREWENCJA – PŁYWANIE – POMOC.
Im większa będzie prewencja i profilaktyka, im doskonalsze umiejętności pływania, tym mniejsze będzie zagrożenie osób w wodzie, a tym samym pomoc będzie rzadziej potrzebna.
WOPR realizuje swój cel strategiczny na wiele sposobów, w tym organizując wodną służbę ratowniczą. Profilaktyka prowadzona prze WOPR pozwala na bezpieczne korzystanie z wód a także korzystanie mając na uwadze ochronę środowiska wodnego. Wszystkie działania WOPR umożliwiają kreowanie nowej jakości korzystania z obszarów wodnych. Pracownicy WOPR są szkolenie w zakresie ujawniania zagrożeń związanych z korzystaniem z wód. Mają także uprawnienia do występowania do władz w celu usunięcia zagrożenia oraz użytkownika obiektów czy urządzeń wypoczynkowych związanych ze sportem, rekreacją, turystyką, które położone są nad wodą a zagrażają bezpieczeństwu osób z nich korzystających. Do ich działalności należy również ekspertyza i opiniowanie o bezpiecznym korzystaniu z wód. Dokonują przeglądu pływalni oraz kąpielisk, wskazują zagrożenia na obiektach bądź urządzeniach. Dobre przygotowanie kadry ratowniczej wynika z prowadzenia szkoleń specjalistycznych, dzięki którym osoby zainteresowane zdobywają umiejętności ratownicze, uprawniania do prowadzenia akcji ratowniczych, stopnie ratownicze. Organizacja WOPR zajmuje się także nauczaniem i doskonaleniem umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży. Jest to w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, gdzie młodsi zdobywają ogólna wiedzę, otrzymując w zamian dyplomy i karty pływackie.

Kontakt:
tel.: +48 609 238 751
e-mail: djradtke@wp.pl
www.puckiewopr.pl